רבנות העיר רמת גן

תרומות ומעשרות

קבלת קהל

כללי

 • בימים: א׳-ה׳
 • בשעות: 08:00-18:00
 • טלפון: 03-6700555
 • פקס: 03-6724731
 • rabanut@mdrg.org.il

נישואין

 • בימים: א׳-ה׳
 • בשעות: 08:30-14:00
 • בימים: ב׳,ד׳
 • בשעות: 15:00-19:00
 • טלפון: 03-6700555
 • פקס: 036724731
 • rabanut@mdrg.org.il

טהרת המשפחה

 • בימים: א׳-ה׳
 • בשעות: 08:00-18:00
 • טלפון: 03-6700555
 • פקס: 036724731
 • rabanut@mdrg.org.il

כשרות

 • בימים: א׳-ה׳
 • בשעות: 08:00-18:00
 • טלפון: 03-6700555
 • פקס: 03-6724731
 • rabanut@mdrg.org.il

כשרות

תרומות ומעשרות

כחלק מהתחייבות בעל העסק, מתחייב לרכוש את כלל פריטי ירקות/פירות ממקום בעל תעודת כשרות המפריש תרומות ומעשרות.

עם זאת, יש למועצה הדתית מינוי בקרן מעשרות המאפשר לכל משגיח להפריש תרו"מ במקרה של תקלה וכניסת ירק שאינו מעושר וזאת כדי למנוע תקלות בהליך הכנת המזון.

כמו כן משמשת הקרן את המשגיחים של חנויות הירקות להפרשת תרו"מ המגיעות ישר מהחקלאי כדוגמת תות שדה – ירק עליים.

Skip to content