רבנות העיר רמת גן

תאריכי נישואין

קבלת קהל

כללי

 • בימים: א׳-ה׳
 • בשעות: 08:00-18:00
 • טלפון: 03-6700555
 • פקס: 03-6724731
 • rabanut@mdrg.org.il

נישואין

 • בימים: א׳-ה׳
 • בשעות: 08:30-14:00
 • בימים: ב׳,ד׳
 • בשעות: 15:00-19:00
 • טלפון: 03-6700555
 • פקס: 036724731
 • rabanut@mdrg.org.il

טהרת המשפחה

 • בימים: א׳-ה׳
 • בשעות: 08:00-18:00
 • טלפון: 03-6700555
 • פקס: 036724731
 • rabanut@mdrg.org.il

כשרות

 • בימים: א׳-ה׳
 • בשעות: 08:00-18:00
 • טלפון: 03-6700555
 • פקס: 03-6724731
 • rabanut@mdrg.org.il

נישואין

תאריכי נישואין

מועדים בהם אין לערוך חופות

להלן רשימת הימים בהם לא נערכות חופות ועל כן מומלץ לתאם את קביעת תאריך הנישואין עם הרבנות לפני קביעת מועד הנישואין באולם.

 • אין עורכים נישואין בימי צום, אלא במוצאי “צום גדליה” ובמוצאי “עשרה בטבת”.
 • מוצאי שבת/חג וחול המועד.
 • ראש השנה (א-ב בתשרי)
 • יום כיפור (י’ בתשרי)
 • סוכות ושמחת תורה (י”ד – כ”ב בתשרי)
 • בליל צום עשרה בטבת (י’ טבת)
 • פסח (ט”ו – כ”ב ניסן)
 • שבועות (ו’ סיון)
 • בליל י”ז בתמוז

ספירת העומר

בימים אלו קיימים מנהגים שונים בין העדות לעניין עריכת חופה:

 • בני עדות המזרח נוהגים שלא לשאת אישה מי”ד בניסן עד י”ח.
 • בני עדות אשכנז נוהגים שלא לשאת אישה מי”ד ניסן ועד ראש חודש סיון (א’ סיון) למעט “ל”ג בעומר”, י”ח אייר (עד השקיעה), ו”יום ירושלים” כ”ח באייר (יש שהתירו גם בר”ח אייר).

בין המצרים

בימים אלו קיימים מנהגים שונים בין העדות לעניין עריכת חופה:

 • בני עדות המזרח נוהגים שלא לשאת אשה מר”ח אב (א’ אב) ועד י’ באב.
 • בני עדות אשכנז נוהגים שלא לשאת אשה החל מי”ז בתמוז ועד י’ באב.

תאריכי נישואים לשנת תשע”ט 2019

מיום ראשון ט”ז ניסן תשע”ט (21/4/2019), ועד יום שני, כ”ט אייר תשע”ט (3/6/2019) ביום, עריכת חופות וקידושין אסורה לחלוטין , פרט לימים ותאריכים דלהלן:

הימים שמותר להנשא לכל העדות:

 • יום ראשון, ל׳ בניסן, (5/5/2019) הנימוק להיתר: ראש חודש.
 • יום שני, א׳ באייר, (6/5/2019) הנימוק להיתר: ראש חודש עד השעה 18:00.
 • מיום שני כ”ט אייר תשע”ט (3/6/2019) בערב ועד יום שני ט”ז בתמוז תשע”ט (19/7/2019) לא קיימת כל הגבלה בעריכת חופות.

הימים שמותר להנשא לעדות אשכנז בלבד:

 • יום חמישי, י״ח באייר (23/5/2019) עד השעה 18:00. הנימוק להיתר: ל״ג בעומר.

הימים שמותר להנשא לעדות המזרח בלבד:

 • מיום שישי, י״ט באייר (24/5/2019) ואילך.
Skip to content