רבנות העיר רמת גן

הליך קבלת תעודת כשרות

קבלת קהל

כללי

 • בימים: א׳-ה׳
 • בשעות: 08:00-18:00
 • טלפון: 03-6700555
 • פקס: 03-6724731
 • rabanut@mdrg.org.il

נישואין

 • בימים: א׳-ה׳
 • בשעות: 08:30-14:00
 • בימים: ב׳,ד׳
 • בשעות: 15:00-19:00
 • טלפון: 03-6700555
 • פקס: 036724731
 • rabanut@mdrg.org.il

טהרת המשפחה

 • בימים: א׳-ה׳
 • בשעות: 08:00-18:00
 • טלפון: 03-6700555
 • פקס: 036724731
 • rabanut@mdrg.org.il

כשרות

 • בימים: א׳-ה׳
 • בשעות: 08:00-18:00
 • טלפון: 03-6700555
 • פקס: 03-6724731
 • rabanut@mdrg.org.il

כשרות

הליך קבלת תעודת כשרות

עסק המבקש לקבל תעודת כשרות מתקשר עם מחלקת הכשרות וזו קובעת פגישה עם מנהל מח' כשרות, הרב מנשה מנחם.

בפגישה זו, נותן הרב רקע על פעילות המשגיחים, על נהלי הכשרות, על ההבדל בין כשרות רגילה למהדרין ומסביר את מחויבותו של בעל העסק בעצם בקשת הפיקוח וניתן הסבר מפורט על עבודת המשגיח ועל חובותיו למקום. כמו כן ניתן שיערוך לשכר עבודה דבר המחושב ע"פ חוזר מנכל.

לאחר מכן נפתחת בקשה לקבלת תעודת כשרות.

לאחר שנפתחה בקשה , מפקח כשרות יוצר קשר עם מגיש הבקשה ומגיע למקום העסק לבחון את פריטי המזון השונים ולוודא שעומדים בקריטריון הכשרות, את כלי העבודה הצריכים הכשרה/טבילה ומעריך את משך עבודת המשגיח באותו מקום ע"פ נתונים של בעל הבית (כמות ניפוי, ברירה, שטיפה קיצוץ וכד')

במידה והעסק עומד בכל הקריטריונים מונפקת תעודת כשרות ומשובץ משגיח למקום לפיקוח שוטף.

Skip to content