Download here
I כתוב לנו I חברי המליאה I מבנה המועצה I ראשי
>
:הערות למילוי הטופס
: טלפון
:שם ממלא הטופס
: שם משפחה חתן
: כתובת מייל 
: שם פרטי חתן
: תעודת זהות חתן
: שם קודם (במידה והיה)
: ארץ לידה
: תאריך לידה עברי
: תאריך לידה לועזי
כפי שמופיע בספח ת.ז :כתובת החתן
: מקום העבודה
: טלפון נייח או נייד
: אזרחות
: תאריך עלייה במידה ויש
:שם משפחה של האב
:שם פרטי של האב
:ארץ לידה של האב
:שם פרטי של האם
:שם נעורים של האם
:ארץ לידה של האם
:כתובת מגורים של האם
:משלח ידה של האם
:שם משפחה אחר נישואין
:כתובת מגורים של האב
:משלח ידו של האב
:שם משפחה של האם
: משלח יד
: סטטוס
: תאריך לידה לועזי
: תאריך לידה עברי
: ארץ לידה
: שם קודם (במידה והיה)
: תעודת זהות כלה
: שם פרטי כלה
: שם משפחה כלה
: טלפון
כפי שמופיע בספח ת.ז :כתובת הכלה
: סטטוס
: משלח יד
: מקום העבודה
: טלפון נייח או נייד
: אזרחות
: תאריך עלייה במידה ויש
:שם משפחה של האב
:שם פרטי של האב
:ארץ לידה של האב
:כתובת מגורים של האב
:משלח ידו של האב
:שם משפחה של האם
:שם פרטי של האם
:שם נעורים של האם
:ארץ לידה של האם
:כתובת מגורים של האם
:משלח ידה של האם
:שם משפחה אחר נישואין
מילוי פרטים חתן
מילוי פרטים כלה
טופס פתיחת תיק נישואין
לנוחיותכם: ניתן למלא את שדות החובה המופיעים באדום ונציגינו יצרו עימכם קשר טלפוני בהקדם
באפשרותכם למלא פרטים נוספים (לא חובה) לקיצור הליך הרישום בשדות הבאים