מחלקת הנישואין
רב רושם נישואין
03-6153114

אלישע אילנה - מנהלת מחלקת נישואין
03-6153112

יוכי היילברון- רשמת נישואין
03-6153107

דורוני חניתה , אלטמן חנה - הדרכת כלות
03-6153121

I כתוב לנו I חברי המליאה I מבנה המועצה I ראשי
חדש ! הקלק לפתיחת תיק נישואין באינטרנט