בית הוראה מרכזי בראשות מו"ר הרב יעקב אריאל שליט"א - רב העיר

על מנת לאפשר לציבור נגישות לפתרון בעיות הלכתיות יומיומיות, החליטה המועצה הדתית להקים בית הוראה מרכזי ממנו תצא תורה והלכה לכל תושבי העיר.

.ניתן ללפנות לרבני בית ההוראה בכל שאלה הלכתית

:א. באמצעות הטלפונים הבאים
5746205, 0505666605 הרה"ג יעקב אריאל שליט"א
6764130 הרב אריה נדב
0523626263 הרב שמעון בן חיים
0527654812 הרב אריה רוטשטיין
0542322688 הרב יוסף ניסן
0544643097 הרב אהרון כץ
0548436269 הרב ישראל פייגנבלט
0524317391 הרב אור טאוב
0522548792 הרב יחיעם עוזרי
0508762313 הרב קופרמן בנימין
:ב. באמצעות המייל בטופס זה
I כתוב לנו I חברי המליאה I מבנה המועצה I ראשי
>
: תוכן ההודעה
: טלפון
: כתובת מייל
: שם הפונה
: שם הרב
   rabanut@mdrg.org.il    מועצה הדתית רמת-גן - רחוב הרצל 47 רמת-גן,   ת.ד.  129 טל: 03-6700555 , פקס: 036724731      כתובת מייל