03-6153123 למידע נוסף ניתן לפנות למר ברוך אורלינסקי, בטלפון
I כתוב לנו I חברי המליאה I מבנה המועצה I ראשי

בית הדין לדיני ממונות

הרמב"ם, בתארו את מדינת ישראל האידיאלית ראה בהשבת מעמדו וסמכותו של המשפט את אחד השלבים המכריעים וההכרחיים לכינונה של מדינה זו. המקור עליו הוא סומך, הוא הפסוק בישעיהו :

"ואשיבה שופטיך כבראשונה ויועציך כבתחילה".

רבים כואבים את עובדת השפעתו המועטת של המשפט העברי על מערכת המשפט במדינתנו המתחדשת. הדרך היעילה ביותר לשמירת חיוניותו ולהגברת השפעתו של המשפט העברי היא הפעלתו למעשה במדת האפשר. הבאת בעיות משפטיות בפני הכרעה הלכתית, היא איפוא חובה לאומית ממדרגה ראשונה. ומכאן האיסור הידוע בשם "ערכאות", שלפיו העדפת משפט אחר על פני המשפט התורני היא הפניית עורף לתורה (ראה חו"מ סי' כ"ו ובב"י שם בשם הרשב"א).

ביה"ד לממונות בר"ג ידוע ברמתו, ביעילותו, ובמהירותו. בעוד שבבתי המשפט הדיון נמשך חודשים ואף שנים בביה"ד הרבני בר"ג הדיון ועמו פסק הדין ניתנים תוך שבועות בלבד. כמו"כ אין צורך בעורכי דין.

אין דרך אחרת למנוע עקירתו של המשפט התורני מנוף חיינו חלילה, אלא ע"י חיזוק סמכותו של השיפוט התורני. מי שכבוד ה', כבוד התורה וכבוד עם ישראל יקרים בעיניו, יפנה במידת האפשר לביה"ד הרבני בכל בעיה ממונית משפטית המתעוררת וכך יקויים בנו הכתוב (ישעיהו א' כ"ו-כ"ז):

" ואשיבה שופטיך כבראשונה ויועציך כבתחילה. אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה. ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה".

 

   rabanut@mdrg.org.il    מועצה הדתית רמת-גן - רחוב הרצל 47 רמת-גן,   ת.ד.  129 טל: 03-6700555 , פקס: 036724731      כתובת מייל